عودت وجه در فروشگاه ایران بازی سنتر چگونه است؟


فروشگاه ایران بازی سنتر تمام تلاش خود را جهت رضایت کامل مشتریان به کار گرفته است.در صورتی که بازی های ارسالی مشکل داشته باشند و این مورد مربوط به فروشگاه باشد ما موظفیم طبق درخواست مشتریان مبلغ آن کالا را عودت دهیم و یا بازی را دوباره ارسال کنیم.